Mặt Phật Hư Không Tạng Bồ Tát NGỌC BÍCH 

Liên hệ

  • Mặt Phật Hư Không Tạng Bồ Tát NGỌC BÍCH được gia công tinh xảo trên chất liệu Ngọc Bích thiên nhiên xanh mướt.
  • Mặt Ngọc Phật Hư Không Bồ Tát NGỌC BÍCH thiên nhiên tượng trưng cho trí tuệ và lòng bác ái, giúp người đang học khai thông đầu óc, người kinh doanh đưa ra quyết định sáng suốt, khai sáng cho người phân vân về tương lai và phù trợ cho người gặp hoạn nạn.
  • Mặt dây chuyền Phật Hư Không Tạng Bồ Tát NGỌC BÍCH là mặt Phật bản mệnh hợp tuổi Sửu – Dần.