Thiên Thủ Thiên Nhãn TOURMALINE Tóc phân tầng

Liên hệ

  • Thiên Thủ Thiên Nhãn TOURMALINE Tóc phân tầng khắc họa sống động hình ảnh Phật nghìn tay nghìn mắt trên đá Tourmaline tự nhiên.
  • Mặt Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn đá TOURMALINE Tóc phân tầng tượng trưng cho sự bao dung, từ bi bác ái, giúp thức tỉnh con người khỏi những điều xấu xa, mang lại may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống người đeo.
  • Mặt dây chuyền Thiên Thủ Thiên Nhãn TOURMALINE Tóc phân tầng hỗ trợ tốt bản mệnh người tuổi Tý.