Mặt Phật Phổ Hiền Bồ Tát NGỌC BÍCH 

Liên hệ

  • Mặt Phật Phổ Hiền Bồ Tát NGỌC BÍCH được gia công tinh xảo trên chất liệu Ngọc Bích thiên nhiên xanh mướt.
  • Mặt dây chuyền Phật Phổ Hiền Bồ Tát NGỌC BÍCH thiên nhiên là hiện thân lòng nhân ái, phổ độ chúng sinh, mang lại may mắn, thịnh vượng, sức khỏe, giúp sự nghiệp hanh thông, gia đình hạnh phúc và bình an.
  • Mặt Phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát NGỌC BÍCH là mặt dây chuyền bản mệnh tuổi Thìn – Tỵ.