Mặt dây chuyền Phật Đại Thế Chí Bồ Tát NGỌC BÍCH

Liên hệ

  • Mặt dây chuyền Phật Đại Thế Chí Bồ Tát NGỌC BÍCH được gia công tinh xảo trên chất liệu Ngọc Bích thiên nhiên xanh mướt.
  • Mặt dây chuyền Phật bản mệnh Đại Thế Chí Bồ Tát đá NGỌC BÍCH là hiện thân cho trí tuệ, lòng từ bi bác ái, giúp tâm trí hanh thông, phát huy hết ý tưởng, sáng tạo, đồng thời phù hộ cho bạn gặp hung hóa cát, tích lũy nhiều tiền bạc trong đường công danh, sự nghiệp.
  • Mặt dây chuyền Phật đá NGỌC BÍCH Đại Thế Chí Bồ Tát là mặt Phật bản mệnh cho những người tuổi Ngọ.