Mặt dây chuyền Phật Bất Động Minh Vương NGỌC BÍCH

Liên hệ

  • Mặt dây chuyền Phật Bất Động Minh Vương NGỌC BÍCH được gia công tinh xảo trên chất liệu Ngọc Bích thiên nhiên xanh mướt.
  • Mặt dây chuyền Phật bản mệnh Bất Động Minh Vương đá NGỌC BÍCH là hiện thân cho sức mạnh chống lại những cám dỗ, thế lực tà ma ngoại đạo, giúp tâm trí hanh thông, tránh tiểu nhân làm hại, mang lại cuộc sống may mắn và an lành.
  • Mặt dây chuyền Phật đá NGỌC BÍCH Bất Động Minh Vương là mặt Phật bản mệnh cho những người tuổi Dậu.