[TRÊN TAY] Đính vàng mặt phật thích ca phong thủy RIOGEMs #phatthichca #vang18K #riogems #phatadida

- Vàng 18K610: 3,8 chỉ;

- Mặt Phật Thích Ca chạm tay sắc nét : 4x6x1

- Chạy hoa văn trên vàng + Công thợ Buôn Mê Thuột;

- Thích hợp cho các Phật tử đang kinh doanh nhỏ, bất động sản hoặc đi Chùa;Mặt phật thích ca phong thủy RIOGEMs được giác vàng & chạy hoa văn xung quanh viền rất tỷ mỉ, sắc nét. Mặt dây có tính Phong thủy rất CAO phù hộ sống tốt, làm ăn.