Đá TOPAZ SWISS Xanh Dương OVAL mài giác (6x8mm – 13x18mm)

Liên hệ

  • Đá TOPAZ SWISS Xanh Dương OVAL mài giác (6x8mm – 13x18mm) trở thành biểu tượng cho sự hy sinh và lòng vị tha. SWISS Blue TOPAZ còn tiếp thêm sức mệnh và niềm tin giúp chủ nhân vững tin và vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc sống.
  • Chất liệu: Đá TOPAZ SWISS hình OVAL mài giác – (6x8mm – 13x18mm).
  • Hợp mệnh: THỦY – MỘC.