Vòng tay trầm hương khúc trúc mix 2 đầu vàng phong thủy

Liên hệ

  • trầm hương vòng tay với thiết kế  các đốt trầm hương khúc trúc mix 2 đầu hàng xen kẽ bi trầm giúp mang lại tinh thần thoải mái, bình an.
  • Vàng 18K75%
  • Trầm hương