Nhẫn vàng chữ Lộc đính Ngọc Bích Canada

Liên hệ

  • nhẫn vàng chữ lộc đính viên Ngọc Bích Canada xanh lá đặc biệt phù hợp với nam mệnh HỎA- MỘC.
  • Vàng 18K610: 3,5 chỉ
  • Ngọc Bích Canada hình ô van: 8×10