Mặt dây hình Thánh giá bằng ngọc bích bọc vàng

Liên hệ

 

– Vàng 18K610: Tầm 5 phân

– Thánh giá bằng ngọc bích Canada

– Hợp với mọi đối tượng, đặc biệt người trong đạo Công giáo

– Công thợ Sài Gòn và Buôn Mê Thuột