Album mặt dây chuyền lên vàng 18K gia công tại RIOGEMs

Liên hệ

Album mặt dây chuyền lên vàng 18K gia công tại RIOGEMs

– Vàng 18K610: Từ 1,1 – 2 chỉ/mặt
– Hợp với mọi đối tượng, người làm ăn, kinh doanh lớn nhỏ.
– Công thợ Sài Gòn và Buôn Mê Thuột