Vòng tay trầm hương mắc xích vàng 18K

Liên hệ

  • vòng tay trầm hương đốt trúc dưới bàn tay chuyên nghiệp thợ RioGems gia công trầm hương hình khúc trúc bọc 2 đầu vàng và kết hợp chạm khắc tỉ mỉ họa tiết hình rồng.
  • Vàng 18K610
  • Trầm hương tự nhiên