Vòng tay Lu Thống mix 7 viên THẠCH ANH tóc đỏ VÀNG 18K

Liên hệ

  • Vòng tay Lu Thống mix 7 viên THẠCH ANH tóc đỏ VÀNG 18K chính là biểu tượng cho sự thịnh vượng, cho khát vọng và quyền lực. Đeo vòng Lu Thống mix 7 viên THẠCH ANH tóc đỏ VÀNG 18K sẽ cung cấp cho gia chủ nguồn sức mạnh, tiêu trừ được nguồn năng lượng xấu, tiêu cực từ bên ngoài.
  • Chất liệu: VÀNG 18K – 2 chỉ; Lu Thống THẠCH ANH Đỏ; 7 viên đá THẠCH ANH tóc đỏ; đá CZ.
  • Hợp mệnh: HỎA – THỔ.