Vòng tay Huyết Long Buôn Hồ- Dak Lak tròn 12li

Liên hệ

  • Vòng tay gỗ Huyết Rồng được thiết kế từ gỗ Huyết Rồng tạo thành những hạt bi tròn bảng 12li, mang lại tài lộc, công danh, trong gỗ còn có tinh dầu nhẹ giúp lưu thông khí quyết tốt cho sức khỏe. 
  • Gỗ Huyết Rồng Buôn Hồ Dak Lak