Vòng tay Aquamarine 8li đính tỳ hưu bọc vàng

Liên hệ

  • vòng aquamarine, thợ RioGems đã tạo ra kiệt tác từ đá Aquamarine gia công hình bi tròn 8li kết hợp đính tỳ hưu bọc vàng.
  • Vàng 18K610
  • Đá Aquamarine: 8li tròn