Nhẫn nam vàng đính Topaz vuông 4li

Liên hệ

  • nhẫn vàng đeo ngón cái nam đính Topaz vuông 4li được gia công chuyên nghiệp tại RioGems.
  • 𝗥𝗜𝗢𝗚𝗘𝗠𝘀 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝗹𝗮̣𝗶 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 (𝗺𝗮̀ 𝗾𝘂𝘆́ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵) 𝗰𝗵𝗼 𝗩Ừ𝗔 𝗧Ú𝗜 𝗧𝗜𝗘̂̀𝗡 𝗺𝗮̀ 𝘃𝗮̂̃𝗻 đ𝗲̣𝗽 + 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 v𝗮̀𝗻𝗴 𝟭𝟴𝗞 𝗰𝗵𝗼 𝗾𝘂𝘆́ 𝘃𝗶̣
  • Vàng 18K610
  • Topaz