Nhẫn nam Thạch Anh Khói ô van Bạc ta

Liên hệ

  • Nhẫn nam thạch anh khói ô van bạc ta phù hợp cho nam mệnh Kim -Thủy. Người thuộc hai mệnh này khi đeo bên mình sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong mọi việc.  Được gia công chuyên nghiệp tại Riogems
  • Bạc ta 96%, 3 chỉ
  • Thạch anh khói 11.7li