Vòng tay Rồng Rồng 3D khủng chầu ngọc Citrine Vòng tay phong thủy 2 Rồng Thạch Anh tóc vàng (Khách đưa VÒNG FAKE gia công vàng)

Liên hệ

  • vòng tay đá citrine sự kết hợp giữa Bạch Ngọc và 2 hình rồng 3D khủng chầu viên ngọc Citrine.
  • Vàng 18K610.
  • Đá Citrine.