Vòng tay Rồng Rồng 3D khủng chầu ngọc Citrine

Liên hệ

  • vòng tay đá citrine sự kết hợp giữa Bạch Ngọc và 2 hình rồng 3D khủng chầu viên ngọc Citrine.
  • Vàng 18K610.
  • Đá Citrine.