Vòng tay bảng vuông vàng 18K bọc 9×2 lông FAKE

Liên hệ

  • Vòng vàng 10k gồm có 18 sợi lông voi xếp khéo léo thành 2 lớp, mỗi lớp 9 sợi. Kết hợp vàng phong thủy 10K 41% làm cho chiếc vòng trở nên cứng cáp hơn.
  • Vàng 10K41%: từ 1,3 chỉ