Vòng tay Lông Voi 2 đầu cọp bạc phong thủy (Khách đưa lông FAKE gia công vàng)

Liên hệ

Vòng tay Lông Voi 2 đầu cọp bạc phong thủy không chỉ mang đến sức mạnh, mà còn phò trợ cho gia chủ gặp. Ngoài ra, vòng tay Lông Voi 2 đầu cọp bạc phong thủy (Khách đưa lông FAKE gia công vàng) còn mang đến may mắn, làm ăn buôn bán phát đạt.

– Loại vàng: Bạc ta.

– Lông Voi Bôn Đôn (P/S: lông khách đem đến, RIOGEMs chỉ gia công).

– Sản phẩm được cố định bằng các sợi Lông Voi, tạo nên nét đặc trưng riêng chỉ có tại Riogems.