Vòng tay 81 sợi lông voi 2 đầu Bạch Ngọc (Khách đưa lông FAKE gia công vàng)

Liên hệ

  • Vòng tay phong thủy được thiết kế hở với 2 đầu Bạch Ngọc kết hợp với 81 sợi Lông voi điều nhau được cố định bằng các đốt vàng phong thủy. Mang ý nghĩa sinh vượng phát, đắc vượng tài, sẽ gặp nhiều thuận lợi và suôn sẻ trong cuộc sông và công danh cho người sữ dụng.
  • Vàng : 18K610
  • Đá Bạch Ngọc
  • Lông Voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công.