Cặp nhẫn vàng 18K luồng 2 lông trắng chạy 1 hàng đá Cz (lông FAKE)

Liên hệ

  • Cặp nhẫn vàng 18K luồng 2 lông trắng chạy 1 hàng đá Cz. Cặp nhẫn phong thủy được gia công trực tiếp tại xưởng Riogems
  • Vàng 18k610: tầm 1 chỉ