Nhẫn vàng Trắng luồng lông voi trắng – đen Thái Lan

Liên hệ

  • Nhẫn vàng trắng nam TPHCM, nhẫn vàng trắng nam trơn luồng thêm 3 sợi lông voi đen trắng xen kẽ
  • Vàng trắng 18K610: 1,2 – 1,5 chỉ bảng 6li