Nhẫn vàng Trắng 18K luồng lông trắng & đen Thái Lan (lông khách đưa gia công)

Liên hệ

  • Nhẫn vàng trắng nam TPHCM, nhẫn vàng trắng nam trơn luồng thêm 3 sợi lông voi đen trắng (hàng khách đưa gia công) xen kẽ
  • Vàng trắng 18K610: 1,2 – 1,5 chỉ bảng 6li