Nhẫn vàng nam mặt đá vuông trắng luồng 2 lông voi – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn vàng nam mặt đá vuông, nhẫn mặt đá vuông luồng 2 lông voi (hàng khách đưa gia công), nhẫn vàng 18K mặt đá vuông
  • Vàng 18K610: 2,2 chỉ
  • Đá Cz 4 li