Nhẫn vàng đúc xỏ 1 lông voi đan tay (bảng vuông 9li)

Liên hệ

  • Nhẫn lông voi đúc, nhẫn lông voi vàng 18K luồng lông voi
  • Vàng 18K610: 1,4 chỉ( bảng vuông 9li)