Nhẫn vàng đúc xỏ 1 lông voi đan tay (bảng bo 12li) – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn lông voi vàng 18K, Nhẫn lông voi đan tay, Nhẫn lông voi vàng 18K đúc kết hợp với lông voi (hàng khách đưa gia công) đan luồng trong lòng nhẫn
  • Vàng 18K610: 1,8 chỉ( bảng bo 12li)