Nhẫn vàng đúc xỏ 1 lông voi đan tay (bảng bo 12li)

Liên hệ

  • Nhẫn lông voi vàng 18K, Nhẫn lông voi đan tay, Nhẫn lông voi vàng 18K đúc kết hợp với lông voi đang luồng trong lòng nhẫn
  • Vàng 18K610: 1,8 chỉ( bảng bo 12li)