Nhẫn vàng đính 2 ngọc ngà phong thủy cho nữ RIOGEMs #nhannu #Nhanphongthuy #nhanphonngthuynu #nhanhot

- Vàng 18K610 : tầm 5 phân (tùy ni tay to nhỏ mà lượng vàng lệch nhau)

- Hat ngọc-ngà 5-6 li tròn (Phong thủy cực mạnh)

- Thợ gia công tại Buôn Mê