Nhẫn vàng chữ vạn 2 viền lông voi vàng 18K – hợp ngón GIỮA tay TRÁI -HÀNG FAKE

Liên hệ

 

– Vàng 18K610: 1,4 chỉ;