Nhẫn song long Ruby 2 viền vàng đúc xỏ lông voi – HÀNG FAKE

7.059.8247.591.209

 

  • Vàng 18K610: 2,3 chỉ
  • Ruby: 4×6