Nhẫn thỏi vàng mặt đá Garnet luồng 2 sợi lông voi – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn hình thỏi vàng đính đá Garnet đỏ luồng 2 sợi lông voi Bôn Đôn được gia công chuyên nghiệp tại Riogems. Đá Garnets có ý nghĩa của sự dồi dào, quyền lực, dư giã cho thân chủ.
  • Vàng 18K610~ 1,45 chỉ, bảng bo 8li
  • Đá Garnet đỏ 4li
  • Lông voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công.