Nhẫn Rồng Rồng vàng quay đầu – Ngọc đế quang

Liên hệ

  • đá ngọc đế quang được RioGems gia công thiết kế đính trên nhẫn hình rồng vàng quay đầu, kết hợp xỏ 2 viền lông voi (hàng khách đưa gia công). 
  • Vàng 18K610
  • Ngọc đế quang