Nhẫn Rồng Rồng vàng chầu Sapphire đen BUÔN HỒ – giác lòng

Liên hệ

  • nhẫn rồng nam thiết kế 2 rồng chầu ngọc Sapphire đen BUÔN HỒ kết hợp xỏ 2 lông voi Bôn Đôn (hàng khách đưa gia công), phù hợp với người mệnh THỦY- MỘC.
  • Vàng 18K610
  • Sapphire đen BUÔN HỒ