Nhẫn Rồng Rồng Thạch Anh Tóc vàng – Bảng 10li

9.051.0579.732.319

  • Vàng 18K610: 2,3 chỉ
  • Đá Thạch Anh tóc vàng: 7×10