Nhẫn Rồng Rồng Ruby sao 2 viền vàng đúc xỏ lông voi – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn rồng 2 viền vàng đúc chầu ngọc Ruby sao  luồng Lông Voi ngoài (hàng khách đưa gia công), hợp nam mệnh HỎA – THỔ
  • Vàng 18K610
  • Đá: Ruby sao