Nhẫn Rồng Rồng 2 thành vàng đúc luồng lông voi ngoài

Liên hệ

  • nhẩn rồng 2 thành vàng đúc chầu ngọc Sapphire đen luồng lông voi ngoài, phù hợp với người mệnh THỦY- MỘC.
  • Vàng 18K610
  • Sapphire đen