Nhẫn Rồng Rồng 2 thành vàng đúc luồng lông voi ngoài – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • nhẩn rồng 2 thành vàng đúc chầu ngọc Sapphire đen luồng lông voi ngoài (hàng khách đưa gia công), phù hợp với người mệnh THỦY- MỘC.
  • Vàng 18K610
  • Sapphire đen