Nhẫn phong thủy Tỳ Hưu Thạch Anh tóc vàng

7.624.8298.198.741

Nhẫn phong thủy tỳ hưu Thạch Anh tóc vàng RIOGEMs

– Vàng 18K610: 1 chỉ;

– Lông đuôi voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công.

– Tỳ hưu đá Thạch Anh tóc vàng tự nhiên 100%;

– Thợ gia công vàng gia công tại Buôn Mê Thuột;

– Thích hợp người đang làm ăn kinh doanh lớn/nhỏ, nhà đất, bất động sản, ca sỹ, cho vay, …