Nhẫn phong thủy tuổi Sửu – Nhẫn 2 Trâu ngậm ngọc Cz vàng – Giác lòng

11.800.92812.613.901

  • Vàng 18K610: 2,5 chỉ vàng
  • Đá Cz 6li
  • Lông đuôi voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công và nhẫn phong thủy bằng bạch ngọc tự nhiên 100%, hàng khách đưa gia công 4-10li (nếu có)
  • Công thợ Buôn Mê Thuột và Sài Gòn
Xóa