Nhẫn phong thủy tuổi Dần – nhẫn hổ vàng 3D

Liên hệ

– Vàng 18K610: 2-2,3 chỉ

– Nhẫn phong thủy bằng bạch ngọc tự nhiên 100%, hàng khách đưa gia công 100%: 8-10li;

– Lông đuôi voi 100% thật từ Bôn Đôn;