Nhẫn Song Long vàng 18K chầu ngọc RUBY tự nhiên 100%

Liên hệ

  • Nhẫn Rồng Rồng bạch Ngọc bọc vàng mặt nhẫn bằng Ruby Thái RioGems
  • Vàng 18K 610
  • Ruby Thái