Nhẫn phong thủy Rồng thè 3D vàng 24K

Liên hệ

– Nhẫn lông voi vàng 24K bọc  Rồng thè 3D
– Vàng 24K: tầm 1,5 chỉ;

– Nhẫn phong thủy bằng bạch ngọc: 8 li