Nhẫn phong thủy Rồng thè 3D vàng 24K

Liên hệ

  • Nhẫn lông voi vàng 24K bọc  Rồng thè 3D
  • Vàng 24K: tầm 1,5 chỉ;
  • Nhẫn phong thủy bằng bạch ngọc: 8 li
  • Lông voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công.