Nhẫn phong thủy Rồng Rồng chầu ngọc vàng đồng trục

Liên hệ

  • Nhẫn Rồng Rồng tranh ngọc Thạch Anh Tóc Vàng đồng trục hợp phong thủy mệnh Thổ – mệnh Kim.
  • Vàng 18K610
  • Thạch Anh Tóc vàng đồng Trục
  • Lông Voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công. 
  • Gia công tại lò trang sức Phong thủy Riogems