Nhẫn phong thủy Rồng quay đầu

4.766.8905.125.688

Nhẫn phong thủy Rồng quay đầu

– Vàng 18K610: tầm 1 chỉ

– Đá Cz

– Lông đuôi voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công.

– Công thợ Buôn Mê Thuột + Sài Gòn