Nhẫn phong thủy nẹp 2 ống lông voi vàng – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn phong thủy mênh Thủy – Kim luồng 2 sợi lông voi Bôn Đôn (hàng khách đưa gia công).
  • Vàng 18K610 ~ 6 phân/ chiếc
  • Bạch ngọc 4li bo