Nhẫn phong thủy mệnh KIM – THỦY cho nữ

Liên hệ

Nhẫn phong thủy mệnh KIM – mệnh THỦY cho nữ vàng

– Vàng 18k650: ~7 phân

– Đá Cz

– Lông đuôi voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công.

– Nhẫn phong thủy bằng bạch ngọc tự nhiên 100%, hàng khách đưa gia công 100%: 4li

– Công thợ Buôn mê thuột

– Thích hợp cho người mệnh KIM – THỦY