Nhẫn phong thủy lên đầu voi Bôn Đôn vàng RIOGEMs

Liên hệ

  • Nhẫn phong thủy nam hình đầu voi Bôn Đôn Bọc Vàng Riogems
  • Vàng 18K610~ 2,3 chỉ
  • Bạch Ngọc tự nhiên