Nhẫn phong thủy đồng tiền cho nữ

Liên hệ

Nhẫn phong thủy 3 đồng tiền vàng RIOGEMs kiểu dáng dễ thương, đẹp và sang

  • 100% chính hãng Riogems
  • Vàng 18K610: 6 phân
  • Nhẫn phong thủy bằng bạch ngọc tự nhiên, hàng khách đưa gia công: 2-4li;
  • Lông đuôi voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công;
  • Công thợ Buôn Mê Thuột;