Nhẫn phong thủy Càn Long chạy 2 viền HOA VĂN giác lòng vàng – Bảng 12li

Liên hệ

  • Vàng 18K610: 2,12 chỉ
  • Nhẫn Bạch Ngọc: 12li