Nhẫn 5 đồng tiền VÀNG 18K bọc nhẫn trắng FAKE

3.560.0833.828.046