Nhẫn Rồng Rồng vàng 18K chầu ngọc Citrine vuông (nhẫn trắng FAKE)

Liên hệ

  • Nhẫn hình Rồng Rồng tranh ngọc Citrine hợp mệnh Kim – mệnh Thổ Riogems.
  • Vàng 18K610
  • Citrine