Nhẫn phong thủy 2 Ngựa tranh ngọc Sapphire đen xanh tự nhiên vàng

Liên hệ

Nhẫn phong thủy 2 Ngựa tranh ngọc Sapphire đen xanh tự nhiên vàng

– Vàng 18K610: 1,5 chỉ;

– Lông đuôi voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công;

– Viên Sapphire xanh dương đen;